REV Bursiyer Sözleşmesi

Sevgili Bursiyer Adayımız,

REV Burs Programı, bursiyerlerine sağladığı maddi eğitim desteğinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile geliştirdiği REV Akademi Kişisel Gelişim Platformu ve gönüllülük esasına dayalı bir proje çalışmasından oluşmaktadır. Bursiyerlerimizden, REV Burs Programı’na dahil oldukları eğitim-öğretim yılları içerisinde, aşağıda belirtilen çalışmaları, hayata geçirmeleri beklenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme:

Burs başvurunuz sırasında alınan tüm kişisel bilgileriniz, bursiyerlerimizi seçmek amacı ile gereklilik arz etmektedir. REV tarafından alınan tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiği şekilde dikkate alınacak; bursiyer değerlendirme faaliyetleri dışında kullanılmayacak ve kullanım amacına ait süre boyunca saklanacaktır. Bilgileriniz, tarafınıza ek bilgilendirme yapılmadan ve rızanız alınmadan başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Toplanan tüm bilgilerle ilgili olarak KVKK’ nın 11. Maddesi gereği kvk@ronesans.com adresine mail göndererek kişisel verilerinizin kullanımı ve işlenmesi hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.