Sıkca Sorulan Sorular

Başvurum nasıl değerlendiriliyor?

REV Burs Başvuru Sistemi üzerinden girmiş olduğunuz tüm bilgiler incelenir ve başvurunuz burs programı koşullarına uygunluk derecesine göre değerlendirilir.

Yılda kaç ay burs alabilirim?

Ekim ve Haziran ayları arasında olmak üzere, bir yılda toplam 9 ay burs ödemesi yapılır.

Burs başvurumun sonuçlarını nasıl takip edebilirim?

Burs başvuru sonuçlarının açıklandığı, web sitemizden ve sosyal medya sayfalarımızdan duyurulur. Adaylar, daha sonra sonuçları basvuru.revakademi.org web sitesinden giriş yaparak, kendi hesaplarından görüntüleyebilirler.

Burs Programı’nın herhangi bir geri ödeme şartı veya mecburi hizmet zorunluluğu var mı?

Rönesans Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır ve geri ödeme talep edilmez. REV bursiyerinden, Bursiyer Sözleşmesi’nde yer alan ve programın önemli bir parçası olan REV Akademi web sitesi üzerinden sunulan online eğitimleri tamamlamaları ve sosyal projelerde yılda 50 saat gönüllü olarak çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.

Hak kazandığım bursumun devam etmesi için ne yapmalıyım?

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan bursiyer, kayıtlı olduğu lisans eğitimi süresince, kontenjan doğrultusunda burs programına devam eder.

Hangi durumlarda bursum kesilebilir?

Aşağıdaki durumların en az birinin gerçekleşmesi durumunda, burs programı iptal edilir:

Bursum kesilirse, daha sonra programa yeniden başvurabilir miyim?

Daha önce kesilmiş olan burslar için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda, gerekli belgelerin yenilenerek vakfa ulaştırılması şartı ile, yeniden başvuru yapılabilir. Başvuru değerlendirilmeye alınır, ancak başvuru olumlu sonuçlansa da geriye dönük ödeme yapılmaz.

Bursum devam ederken çalışabilir miyim?

Bursiyerin, eğitimi ile ilgili zorunlu stajları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tam zamanlı çalışması durumunda bursu kesilir. Ancak, eğitimleri süresince part-time çalışan bursiyer burs başvurusunda bulunabilir. Burs almakta iken part-time çalışmaya başlayan bursiyerin ise, bursu kesilmez ya da dondurulmaz.

Burs ödemeleri nasıl yapılıyor?

Burslar sadece aylık nakit ödeme şeklinde yapılır ve ödeme miktarları her yıl REV tarafından belirlenir. Ekim-Haziran aylarında olmak üzere, yılda 9 ay süreyle yapılan burs ödemesi, bursiyelerin banka hesabına havale yolu ile yapılır. Ödemeler, burs alınan ilk tarihten başlayarak normal öğrenim süresince –gerekli koşullar sağlandığı takdirde- devam eder. Burs ödemesi dışında, bursiyere harç ödemesi gibi özel bir ödeme yapılmaz.

Ara sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor mu?

Evet. Burs Programı Başvuru Koşulları’nı sağlayan ve başvuru süreçlerini gerçekleştiren ara sınıf öğrencileri de burs programına başvuru yapabilirler.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bir yüksek lisans programına devam eden öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?

Hayır. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bu programlarına devam etmekte olan öğrenciler tarafından başvuru yapılmaz.

Değişim programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek istediğimde bursum kesiliyor mu?

Değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim görmek isteyen bursiyerin bursu, yurt dışında eğitim gördüğü dönem boyunca dondurularak, bursuna ara verilir. Yurtdışında gördüğü eğitimi başarılı olarak tamamladığını ve burs programı devam koşullarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini beyan etmesi durumunda; kayıtlı olduğu üniversiteden ilgili güncel belgelerini de Vakfa ilettiğinde, yıl içerisinde burs ödemesine devam edilir. Bursuna devam edileceği dönem içerisinde geriye dönük burs ödemesi yapılmaz. Bursiyerin, değişim programı ile yurtdışında eğitim gördüğünü beyan etmediği durumda ise, burs programı kesilir ve programa tekrar başvuru yapma hakkı iptal edilir.

Bursun dondurulması hakkında:

Eğitimine yurt dışında değişim programı ile devam eden veya sağlık sorunları nedeni ile eğitimine ara veren bursiyerin, REV merkezine bilgilendirme yapması koşulu ile bursuna eğitimine devam edeceği döneme kadar ara verilmesidir.

Yatay geçiş yapmak istersem, bursum devam eder mi?

Yatay geçiş ile bölüm değiştirmek isteyen bursiyer, yataş geçiş yaptığını vakıf merkezine beyan eder. Devam ve kontenjan koşulları doğrultusunda burs programına yeni okulunda devam eder. Bununla birlikte, bursiyerin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde alacağı burs süresinin toplamı 4 eğitim yılından (hazırlık sınıfı hariç) fazla olamaz.